navigation

School Profile

Beijing Normal University is a key university directly under the Ministry of Education. It is a famous university with the main characteristics of teacher education, education science and liberal arts.

MENU
Your location: Home » School Overview » Famous scholars

Famous scholar

Academician of the two academy

 • Wang Yukun

 • Sun Ruyong

 • Liu Boli

 • Liu Ruozhuang

 • Zheng Guangmei

 • Chen Mufa

 • Fang Weihai

 • Yang Zhifeng

 • Dai Weiwei (double hire)

 • Zhang Xinshi (double hire)

 • Wang Naiyan (double hire)

 • Liu Hongliang (double hire)

 • Liu Changming (double hire)

 • Li Chaoyi (double hire)

 • Lin Xueyu (double hire)

 • Wang Yongyan (double hire)

 • Hou Li'an (double hire)

 • Wu Shouer Slam (double hire)

 • Li Jingwen (double hire)

 • An Zhensheng (double hire)

 • John Charles Crittenden

Senior professor

 • Gu Mingyuan

 • Liu Jiahe

 • Lin Chongde

 • Huang Huilin

 • Wang Ning

 • Yan Lindong

TOP