navigation

School Profile

Beijing Normal University is a key university directly under the Ministry of Education. It is a famous university with the main characteristics of teacher education, education science and liberal arts.

MENU
Your location: Home » School Overview » Historical Celebrities

Historical figures

 • Qi Gong

 • Zhong Jingwen

 • Bai Shouyi

 • Chutunan

 • Yang Xiufeng

 • Zhou Gucheng

 • Yang Mingxuan

 • Li Da

 • Chen Yu

 • Yuan Dunli

 • Li Jianxun

 • Zhang Yuhui

 • Li Jinxi

 • Lu Xun

 • Qian Xuantong

 • Li Dazhao

 • Liang Qichao

TOP